„Открито за съдебната власт“

Ежегодна информационна кампания „Ден на отворените врати“ в органите на съдебната власт на ВСС

 

 

Ден на отворените врати в АСНС и СНС

Същност и особености на специализираното правосъдие в България

 

10 май 2019 г.

 


 

 

К О Н К У Р С    З А    Е С Е

 

                  Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

                  Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

 


 

 

П О К А Н А                                   

 

 

                           Каним Ви да присъствате на пресконференция по повод Доклада за дейността на Апелативен специализиран наказателен съд през 2018 г., която ще се проведе на 03.04.2019 г. в 12:00 часа в зала 4 на АСНС, гр. София, ул. „Черковна“ № 90.

 

 


 

 

07.02.2019 г.

 

 

Уважаеми дами и господа,Обучителен център „Темида“ има удоволствието да Ви покани на семинар на тема „Въззивно производство по НПК. Актуални практически проблеми“, който ще се проведе на 12 март 2019 г. в град София, Бизнес сграда „Доверие“, намираща се на адрес: ул. „Тинтява“ 13Б.


Целта на обучението е да предостави възможност на участниците да получат решения на възникващите в ежедневието практически проблеми, свързани с въззивното производство по НПК.


По време на семинара ще бъдат разгледани същността и предмета на въззивното производство. Акценти ще бъдат поставени върху правото на жалба и протест, действие на жалбата и протеста, срокове и ред на подаване, форма, съдържание и оттегляне.


Подробно разгледани ще бъдат също така правомощията на въззивния съд. Специално внимание ще бъде обърнато както на претенциите в жалбата и протеста във връзка с въззивните правомощия, така и на забраната за влошаване положението на подсъдимия, включително при връщане на делото за ново разглеждане.


Акцент ще бъде поставен върху влизането в сила на съдебните актове, постановени по наказателно дела. Обзор ще бъде направен на ТР № 5/21.05.2018 г. по т.д. №5/2017 г. на ОСНК НА ВКС.


В края на обучението ще бъде дадена възможност за свободна дискусия, по време на която всеки от участниците ще може да постави на разглеждане свои казуси, свързани с темата на семинара.


ЛЕКТОР ЩЕ БЪДЕ:


Красимира Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд


Красимира Костова е започнала магистърската си кариера като „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, след което е била назначена за съдия в Районен съд – Пловдив, после за съдия в Окръжен съд – Пловдив, а от месец януари 2012 г. и за съдия в Апелативен специализиран наказателен съд.


През 2010 г. получава награда от Висшия Съдебен съвет „Служебна благодарност и грамота” по чл.303, ал.2, т.1 от ЗСВ за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.


През цялото време на упражняване на професията си взима участие в множество обучения и семинари по наказателно право и процес, пенитенциарни процедури, европейско право и права на човека, международноправно сътрудничество, права на деца и на хора с увреждания, обезпечения, отнемане на незаконно придобито имущество, административни дейности и други.


От месец септември 2012 г. е обучител в НИП, а от месец октомври 2014 г. лектор по редица обучения на магистрати в специализираните институции и разследващи органи, организирани по проекти на фондация „Риск монитор” и ПРБ.


Съдия Костова е участвала и в редица конкурсни комисии на конкурси за магистрати, за съдебни помощници и съдебни служители, в програмата на Европейската съдебна мрежа по обмен на магистрати и в работни срещи и комисии по изготвяне на законопроекти и проекти за подзаконови нормативни актове в област „Правосъдие“. Участвала е и в изготвянето на становища по повод тази дейност и по повод тълкувателни дела на ВКС. 


Освен това, тя е взимала участие и в срещи с представители на ЕК по мониторинга на специализираните институции, като част от общия мониторинг по механизма за сътрудничество и проверка.


ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ


При регистрация до 01 март  – 175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);


При регистрация след 01 март – 200 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);


В цената са включени всички необходими работни материали, кафе пауза, официален обяд и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.


СРОК  ЗА  ЗАПИСВАНЕ


До  05 март 2019 година

Повече информация относно лекторите, програмата и начина на регистрация можете да откриете на legalno.bg.


Местата са ограничени! При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с организаторите на 0878 011 992 или 0877 753 777.


След работно време пишете на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

 


 

 

12.09.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

           Поради постъпване на дело № 395/2018 г. на 12.09.2018 г. в 11:00 часа в АСНС и насрочването му за 13.09.2018 г. от 10:00 часа и постъпилите 8 въззивни мерки за същата дата, е налице невъзможност за запознаване с материалите от съдиите, прокурорите и адвокатите. Делото е с голям обем (117 тома) и е пренасрочено за следващата дата за разглеждане на въззивни мерки в АСНС - 18.09.2018 г. от 10:00 часа.

            


 

 

06.06.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

         С Решение № 7012 от 29.05.2018 г. на Върховния административен съд на Република България – Шесто отделение беше потвърдено решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 29 от 18.07.2017 г. съдия Георги Ушев беше избран за „административен – ръководител – председател“ на Апелативен специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

         На 04.06.2018 г. в сградата на Върховния касационен съд на Република България и в присъствието на председателя му съдия Лозан Панов съдия Георги Ушев официално встъпи в длъжност.

         Съдия Георги Ушев е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалният си опит на магистрат натрупва в Софийска районна прокуратура, Софийски районен съд, Софийски градски съд и Специализиран наказателен съд. Административно - ръководните си умения придобива като „Заместник-председател на Софийски районен съд“ и „Административен ръководител – председател на Специализиран наказателен съд“.

 

 

 


 

 

  

02.03.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

обявява конкурс за следната длъжност:

 

"Съдебен служител на длъжност „съдебен секретар“

 

декларация по чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда

 

декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата

 

  


 

 

01.02.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

обявява конкурс за следната длъжност:

 

Съдебен служител на длъжност „системен администратор“

 

декларация по чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда

 

декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата

 

 


 

 

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Бюджет на АСНС за 2018 г.

утвърден с решение на ВСС по протокол № 2/25.01.2018 г.

 

 


 

 

 

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

 

         Днес, 19.01.2018 г. в 15:30 часа в сградата на Апелативен специализиран наказателен съд – гр. София, ул. „Черковна“ № 90, етаж 3, ще бъде извършено публично случайно разпределение на НОХД 761/2014 г. по описа на СНС, постъпило в АСНС с въззивни жалби на Милчо Петров, Васил Василев, Борислав Николов, Димитър Начков, Калоян Томов, Иван Цветков и протест на Специализирана прокуратура против Присъда по делото от 11.05.2017 г.

 

 


 

 

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

обявява конкурс за следните длъжности:

 

Съдебен служител на длъжност „системен администратор“

 

Съдебен служител на длъжност „касиер-домакин“

 

декларация по чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда

 

декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата

 

 


 

 

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Уважаеми потребители, 

 

С Решение на Висшия съдбен съвет (Протокол № 28 от заседание на комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" към Пленума на ВСС, проведено на 01.11.2017 г.) и в изпълнение на разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ се прустановява, считано от 05.11.2017 г., публикуването в интернет сайтовете на съдилищата и в ЦУБИПСА на съдебни актове по наказателни дела - присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказания "лишаване от свобода" и се правят препоръки за механизъм по изпълнение на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ.

 

Закон за съдебната власт (в сила от 05.11.2017 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2017 г.) - чл. 64.

 


  

04.04.2017 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2016г.

 


 

23.03.2016 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2015г.

 


 

31.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол от 31.03.2015г. за класиране на допуснатите кандидати за длъжност "системен администратор"

 

Протокол от 31.03.2015г. от проведено събеседване с допуснатите кандидати за длъжност "системен администратор"

 


 

27.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол от 23.03.2015 г. - правила за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати за заемане на длъжността "системен администратор" 

 


  

23.03.2015 г.

 АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

търси да назначи 

  

Съдебен служител на длъжност "чистач"

 


 

12.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР"

 

 


 

 

10.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2014г.

 


 

13.02.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол за класиране на допуснатите кандидати за заемане на длъжността "Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество"

 

Протокол от проведено събеседване с допуснатите кандидати за заемане на длъжността "Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество"

 


  

04.02.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Заповед за обяване за конкурс за заемане на длъжността "системен администратор"

 


  

29.01.2015 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ В КОНКУРС  

ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО"

 


  

23.01.2015 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 

ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО"

 


  

17.12.2014г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

обявява конкурс за следните длъжности:


Съдебен служител на длъжност „Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество“

 

Съдебен служител на длъжност „Работник, поддръжка сгради“

 


  

 05.06.2014г. 

 

Уважаеми потребители,

В периода 27.04.2014г. – 29.05.2014г. достъпът до електронната страница на Апелативен специализиран наказателен съд бе ограничен поради технически причини, независещи от съда.

Необходимо бе страницата да бъде изграден наново, а информацията в нея да бъде поетапно възстановена.

Молим да ни извините за причиненото неудобство!