Графикът за съдебни заседания по въззивни общ характер дела за 2020 г.  може да бъде намерен на следния електронен адрес:

 

https://aspns.justice.bg/bg/2184

 

 

 

 

I. „Годишен график на заседанията по в.н.о.х.д по състави за 2019 г.“

 

I-ви съдебен състав

 

V-ти съдебен състав

 

 

II-ри съдебен състав

 

III-ти съдебен състав

 

IV-ти съдебен състав

Януари 2019

02.01.2019

04.01.2019

 

в.н.о.х.д 458/2018 от 10:00 ч.

 

07.01.2019

 

в.н.о.х.д 502/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 280/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 528/2018 от 13:00 ч.

 

09.01.2019

 

в.н.о.х.д 469/2018 от 10:00 ч.

 

11.01.2019

 

в.н.о.х.д 382/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 516/2018 от 14:00 ч.

 

14.01.2019

 

в.н.ч.д 577/2018 от 09:50 ч.

 

в.н.о.х.д 423/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 5345/2018 от 10:30 ч.

 

в.н.о.х.д 97/2018 от 14:00 ч.

 

16.01.2019

 

в.н.о.х.д 517/2018 от 09:30 ч.

 

 в.н.о.х.д 7/2018 от 10:00 ч.

18.01.2019

 

в.н.о.х.д 446/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 196/2018 от 13:30 ч.

 

в.н.о.х.д 546/2018 от 15:30 ч.

 

 

21.01.2019

 

в.н.о.х.д 408/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 43/2017 от 14:00 ч.

 

 

23.01.2019

 

 в.н.о.х.д 483/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 531/2018 от 14:00 ч.

 

в.н.о.х.д 18/2018 от 14:00 ч.

 

в.н.о.х.д 535/2018 от 14:30 ч.

 

25.01.2019

 

в.н.о.х.д 353/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 503/2018 от 13:00 ч.

 

 

28.01.2019


в.н.о.х.д 490/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.ч.д 567/2018 от 13:00 ч.

 

в.н.о.х.д 452/2018 от 13:30 ч.

 

 

30.01.2019

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 13:30 ч.

 

   

 

 

Февруари 2019
 

01.02.2019

 

в.н.о.х.д 513/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 51/2018 от 13:00 ч.

 

в.н.о.х.д 19/2018 от 14:00 ч.

04.02.2019

 

в.н.о.х.д 430/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 143/2017 от 13:45 ч.

 

в.н.о.х.д 210/2017 от 14:00 ч.

 

06.02.2019

 

в.н.о.х.д 69/2018 от 09:30 ч.

 

в.н.о.х.д 125/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 446/2018 от 14:00 ч.

08.02.2019

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 498/2018 от 14:00 ч.

 

11.02.2019

 

в.н.о.х.д 458/2018 от 10:00 ч.

 


 

13.02.2019

 

в.н.о.х.д 30/2019 от 09:30 ч.

 

в.н.о.х.д 443/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 457/2018 от 13:30 ч.

 

15.02.2019

 

в.н.о.х.д 69/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 156/2016 от 13:30 ч.

 18.02.2019

 

в.н.о.х.д 43/2017 от 10:00 ч.

 


 

20.02.2019


в.н.о.х.д 513/2018 от 10:00 ч. 

 

в.н.о.х.д 483/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 51/2018 от 14:00 ч.

 

 22.02.2019

 

в.н.о.х.д 280/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 373/2017 от 14:00 ч.

 

25.02.2019

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 09:30 ч.

 

 

 

27.02.2019

 

в.н.о.х.д 437/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 24/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 382/2018 от 14:00 ч.

 

   

 

Март 2019
 

01.03.2019

 

в.н.о.х.д 99/2018 от 09:30 ч.

 

в.н.о.х.д 19/2018 от 13:00 ч.

 

06.03.2019

 

в.н.о.х.д 18/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 210/2017 от 14:00 ч. 

08.03.2019

 

в.н.о.х.д 469/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 452/2018 от 14:30 ч.

11.03.2019

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 516/2018 от 13:00 ч.

 

13.03.2019

 

в.н.о.х.д 261/2018 от 09:00 ч.

 

в.н.о.х.д 535/2018 от 10:00 ч.


 в.н.о.х.д 69/2018 от 14:00 ч.

15.03.2019

 

в.н.о.х.д 430/2018 от 09:00 ч.

 

в.н.о.х.д 574/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 280/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 580/2018 от 13:00 ч.

 

18.03.2019

 

в.н.о.х.д 51/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 547/2018 от 13:00 ч.

 

в.н.о.х.д 546/2018 от 14:00 ч.

 

20.03.2019

 

в.н.о.х.д 43/2017 от 10:00 ч.

 

22.03.2019

 

в.н.о.х.д 423/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 513/2018 от 13:30 ч.

 

25.03.2019

 

в.н.о.х.д 373/2017 от 14:00 ч.

 

27.03.2019

 

 в.н.о.х.д 31/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 490/2018 от 14:00 ч.

 

29.03.2019

  

в.н.о.х.д 516/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 14:00 ч. 

  

 

 

 

 
Април 2019
 

01.04.2019

 

в.н.о.х.д. 31/2019 от 09:30 ч.

 

в.н.о.х.д 458/2018 от 13:00 ч.

 

03.04.2019

 

в.н.о.х.д 373/2019 от 09:00 ч. 

 

в.н.о.х.д 210/2017 от 10:00 ч.

 

в.н.ч.д.144/2019г. от 10:00 ч.

 

 

05.04.2019

 

 в.н.о.х.д 125/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 446/2018 от 14:00 ч.

 

 

08.04.2019

 

в.н.о.х.д 503/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 439/2018 от 14:45 ч.

 

в.н.о.х.д 382/2018 от 15:00 ч.

 

10.04.2019

 

в.н.о.х.д 99/2018 от 09:30 ч. 

 

в.н.о.х.д 112/2019 от 13:00 ч.

 

в.н.о.х.д 19/2018 от 15:00 ч.

 

12.04.2019

 


 

15.04.2019

 

в.н.о.х.д 69/2018 от 10:00 ч. 

 

в.н.о.х.д 60/2019 от 13:30 ч.

 

 

17.04.2019

 

в.н.о.х.д 516/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 43/2017 от 10:30 ч.

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 13:30 ч.

 

в.н.о.х.д 437/2018 от 14:00 ч.

  

19.04.2019

 

в.н.о.х.д 458/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 452/2018 от 14:00 ч. 

22.04.2019

 

в.н.о.х.д 517/2018 от 9:30 ч.

 

в.н.о.х.д 18/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 373/2017 от 11:00 ч. 

 

в.н.о.х.д 443/2018 от 13:30 ч.

 

24.04.2019

 

в.н.о.х.д 156/2016 от 13:30 ч.

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 14:00 ч.

 

Май 2019

03.05.2019

 

в.н.о.х.д 535/2018 от 9:30 ч.

 

в.н.о.х.д 382/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 72/2019 от 10:00 ч. 

 

в.н.о.х.д 78/2019 от 14:00 ч.

 

08.05.2019

 

в.н.ч.д. 192/2019 от 9:30 ч.

 

в.н.о.х.д 513/2018 от 13:30 ч.

10.05.2019

 

в.н.о.х.д 574/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 112/2019 от 13:30 ч.

 

13.05.2019

 

в.н.о.х.д 469/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 546/2018 от 14:00 ч.

15.05.2019

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 10:00 ч.


 

17.05.2019

в.н.о.х.д 423/2018 от 10:00 ч. 

20.05.2019

 

в.н.о.х.д 51/2018 от 9:00 ч. 

 

в.н.о.х.д 443/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 210/2017 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 15:00 ч.

  

22.05.2019

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 547/2018 от 15:00 ч.

27.05.2019

 

 в.н.о.х.д 43/2017 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 516/2018 от 13:00 ч.

 

в.н.о.х.д 221/2019 от 14:00 ч. 

 

29.05.2019

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 437/2018 от 14:00 ч.

31.05.2019

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 11:00 ч.

 


 

Юни 2019

 

 


 

 

 

 

 

03.06.2018

 

в.н.о.х.д 125/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 31/2019 от 14:00 ч.

 

 

 05.06.2019

 

в.н.о.х.д 503/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 452/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 15:00 ч.

 

 

07.06.2019

 

в.н.о.х.д 185/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 11:00 ч.

 

10.06.2019

 

в.н.о.х.д 18/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 210/2017 от 14:00 ч.

 

в.н.о.х.д 115/2019 от 14:00 ч.

 

12.06.2019

 

в.н.о.х.д 108/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 60/2019 от 14:00 ч. 

14.06.2019

 

в.н.о.х.д 72/2019 от 13:30 ч.

 

в.н.о.х.д 69/2019 от 14:00 ч.

 

 

 17.06.2019

 

в.н.о.х.д 157/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 513/2018 от 13:30 ч. 

 19.06.2019

 

в.н.о.х.д 211/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 180/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 78/2019 от 15:00 ч.

 

21.06.2019

 

24.06.2019

 

в.н.о.х.д 192/2019 от 9:30 ч.

 

в.н.о.х.д 516/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 124/2018 от 13:30 ч.

 

 26.06.2019

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 9:00 ч.

 

в.н.о.х.д 202/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 209/2019 от 14:00 ч.

 

28.06.2019

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 9:00 ч.

 

в.н.о.х.д 43/2017 от 10:00 ч.

 

 

 

 
Юли 2019

 

 

 

 

01.07.2019

 

в.н.о.х.д 546/2018 от 14:30 ч.

 

03.07.2019

 

в.н.о.х.д 100/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 229/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 443/2018 от 14:00 ч.

 

  

05.07.2019

 


 

 08.07.2019

 

в.н.о.х.д 580/2018 от 10:00 ч. 

 

в.н.о.х.д 211/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 574/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 18/2018 от 14:00 ч.

 

 10.07.2019

 

в.н.о.х.д 446/2018 от 14:00 ч.

 

в.н.о.х.д 547/2018 от 15:00 ч.

 

в.н.о.х.д 513/2018 от 15:30 ч.

 

 

12.07.2019

 

в.н.о.х.д 78/2019 от 09:30 ч.

 

в.н.о.х.д 213/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 169/2019 от 10:30 ч.

 

в.н.о.х.д 178/2019 от 14:00 ч.

 

15.07.2019

 

в.н.о.х.д 252/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 51/2018 от 14:00 ч.


в.н.о.х.д 313/2018 от 14:00 ч.

 

17.07.2019

 

в.н.о.х.д 469/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 210/2017 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 14:00 ч.

 

26.07.2019

 

в.н.о.х.д 209/2019 от 10:00 ч.

 

Август 2019

 

     
Септември 2019

 

 02.09.2019

04.09.2019

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 14:00 ч.

09.09.2019

 

в.н.о.х.д 547/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 446/2018 от 14:00 ч.

 

в.н.о.х.д 69/2018 от 14:30 ч.

 

11.09.2019

 

в.н.о.х.д 503/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 212/2019 от 14:00 ч.

 

13.09.2019

 

в.н.о.х.д 60/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 51/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 546/2018 от 14:00 ч.

 

16.09.2019

 

в.н.о.х.д 108/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 230/2019 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 229/2019 от 14:00 ч.

 

18.09.2019

 

в.н.о.х.д 452/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 115/2019 от 13:30 ч.

 

20.09.2019

 


в.н.о.х.д 516/2018 от 10:00 ч. 

 

в.н.о.х.д 336/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 574/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 302/2019 от 11:00 ч.

 

25.09.2019

 

в.н.о.х.д 202/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 318/2019 от 15:00 ч.

 

 

27.09.2019

 

в.н.о.х.д 580/2018 от 10:00 ч.

 

30.09.2019

 

в.н.о.х.д 469/2018 от 09:30 ч.

 

 

   
Октомври 2019

02.10.2019

 

в.н.о.х.д 43/2017 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 230/2019 от 14:00 ч.

04.10.2019

 

в.н.о.х.д 513/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 372/2019 от 13:30 ч.

 

 

07.10.2019

 

в.н.о.х.д 180/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 18/2018 от 14:00 ч.

 

09.10.2019

 

в.н.о.х.д 332/2019 от 10:00 ч.

 

11.10.2019

 

в.н.о.х.д 314/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 252/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 258/2019 от 14:00 ч. 

 

14.10.2019

 

в.н.о.х.д 470/2019 от 10:00 ч.

 

 

16.10.2019

 

в.н.о.х.д 443/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 51/2018 от 14:00 ч.

 

18.10.2019

 

в.н.о.х.д 446/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 413/2019 от 14:00 ч.

 

21.10.2019

 

в.н.о.х.д 169/2019 от 10:00 ч. 

 

в.н.о.х.д 321/2019 от 13:30 ч.

 

23.10.2019

 

в.н.о.х.д 466/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 202/2019 от 14:00 ч.

 


 

 

25.10.2019

 

в.н.о.х.д 319/2019 от 09:30 ч.

 

в.н.о.х.д 229/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 443/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 580/2018 от 14:00 ч.

 

28.10.2019

 

в.н.о.х.д 69/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 60/2019 от 14:00 ч.

30.10.2019

 

в.н.о.х.д 503/2018 от 10:00 ч.

 

 

 


 

Ноември 2019

08.11.2019

 

01.11.2019

 

в.н.о.х.д 318/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 475/2019 от 11:00 ч.

 


 

04.11.2019

 

в.н.о.х.д 451/2019 от 14:00 ч.

 


 

06.11.2019

 

в.н.о.х.д 501/2019 от 09:00 ч.

 

в.н.о.х.д 319/2019 от 09:30 ч.

 

в.н.о.х.д 18/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 229/2019 от 13:00 ч.

 

в.н.о.х.д 469/2019 от 14:00 ч.

 

в.н.о.х.д 180/2019 от 15:00 ч.

 

18.11.2019

 


 

11.11.2019

 

в.н.о.х.д 546/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 470/2019 от 09:30 ч.

 

 

 


 

13.11.2019

 

в.н.о.х.д 370/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 108/2019 от 14:00 ч.

 

 

 

15.11.2019

 

в.н.о.х.д 212/2019 от 10:00 ч.

 

 

27.11.2019

 

в.н.о.х.д 469/2018 от 10:00 ч.

 

 

20.11.2019

 

в.н.о.х.д 314/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 534/2019 от 10:00 ч.

 

22.11.2019

 

в.н.о.х.д 336/2019 от 10:00 ч.

 


 

 

25.11.2019

 

в.н.о.х.д 496/2019 от 13:30 ч.

 


 

 

29.11.2019


в.н.о.х.д 478/2019 от 10:00 ч.

 

 

 

Декември 2019
   

02.12.2019

 

в.н.о.х.д 580/2018 от 11:00 ч.

 


 

04.12.2019

 

в.н.о.х.д 51/2010 от 09:00 ч.

 

в.н.о.х.д 302/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 180/2019 от 13:00 ч.

 

 

06.12.2019

 

в.н.о.х.д 503/2018 от 10:00 ч.

 


 

09.12.2019

 


 

11.12.2019

 

в.н.о.х.д 332/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 443/2018 от 14:00 ч.

 


 

13.12.2019

 

 

 


 

16.12.2019

 

в.н.о.х.д 547/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 115/2019 от 13:30 ч.

 

в.н.о.х.д 314/2019 от 13:30 ч.

 

 


 

18.12.2019

 

в.н.о.х.д 413/2019 от 10:00 ч.

 

 

 

 20.12.2019

 

в.н.о.х.д 258/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 169/2019 от 14:00 ч.

23.12.2019

27.12.2019

 

30.12.2019

   

II. „Съдебни заседания по в.н.ч.д – съдебен контрол върху мерки за неотклонение в досъдебното производство по чл. 64 и чл. 65 от НПК“ - вторник и четвъртък от 10:00 часа