Адресът на новата електронна страница на Апелативен специализиран наказателен съд

https://aspns.justice.bg/bg

 

 

 

 

До българските граждани, в името на които правораздаваме:

 
Правосъдието е висша ценност, ако се стреми към най-висшата - справедливостта!
Правосъдието се постига от Вас и нас ЗАЕДНО!
Правосъдието не е пошло. Има хора, които го опошляват.
Правосъдието не се произвежда в телевизията. То се ражда САМО в съдебната зала!
И милион пъти да чувате една гледна точка, тя си остава една.
Съдът чува всички!
Не искайте от съда доброта. Искайте справедливост!
Справедливостта е нашият труден път, който мнозина не са готови да последват. 
Не питайте: "Защо сега?"
Никога не е късно да израстнем!