„ОТКРИТО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“

Ежегодна информационна кампания „Ден на отворените врати“ в органите на съдебната власт на ВСС

 

 

 Заповядайте на събитието

„Ден на отворените врати в АСНС – същност и особености на специализираното правосъдие в България“

16 май 2018 г. (сряда) от 11:00 часа в съдебна зала

№ 4 в сградата на АСНС

 

Ще бъдат проведени два модула:

  • Презентация на тема „Право и наказателен процес. Същност и особености на специализираното правосъдие в България“;
  • Посещение на съдебни заседания по дела, разглеждани в АСНС.

 

 

Входът за граждани, представители на медиите и гости е свободен, при спазване реда за влизане в рамките на съдебната сграда.

 

 Надяваме се, че програма ще бъде интересна и полезна за Вас!

                                                                                 Очакваме ви!

 

 


 

 

Заповядайте на „Ден на отворените врати в АСНС“

 

17 май 2017 г. (сряда) от 9:30 часа

 

в съдебна зала № 4 в сградата на АСНС

 

 

В рамките на събитието ще бъдат проведени два модула:

 

  • В първия модул ще можете да посетите две съдебни заседания и след приключването им да зададете въпроси на съдебните състави;

 

  • Във втория съдии от АСНС ще изнесат презентации на теми „Право и наказателен процес“ и „Компетентност и дейност на АСНС“;

 

  • В края на събитието ще се проведе дискусия с възможност гостите да задават въпроси към съдиите от АСНС.

 

Входът за граждани, представители на медиите и гости е свободен, при спазване реда за влизане в рамките на съдебната сграда.

 

Надяваме се, че програма ще бъде интересна и полезна за Вас!

 

 

Очакваме ви!

 

 

Събитието е в изпълнение на „Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014- 2020г..

 

 


 

Заповядайте на „Ден на отворените врати в АСНС“

11 май 2016 г. (сряда) от 15:30 часа

в съдебна зала № 4 в сградата на АСНС

 

 

 

В рамките на събитието ще бъдат проведени два модула:

 

  • В първия модул съдии от АСНС ще изнесат презентации на теми „Право и наказателен процес“ и „Kомпетентност и дейност на АСНС“

 

 

  • Във втория модул Росен Босев – журналист, ще разкаже как се прави съдебен репортаж;

 

 

  • В края на събитието ще се проведе дискусия с възможност гостите да задават въпроси към съдиите от АСНС.

 

 

 

Входът за граждани, представители на медиите и гости е свободен, при спазване реда за влизане в рамките на съдебната сграда.

 

Надяваме се, че програма ще бъде интересна и полезна за Вас!

 

Очакваме ви!

 

Събитието е в изпълнение на „Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014- 2020г..

 


 

 

„Ден на отворените врати в АСНС“

 

13 май 2015 г.

 

 

 

 

 


 

 

Заповядайте на събитието

 

„Ден на отворените врати в АСНС“

 

14 май 2014 г. (сряда) от 13:30 часа в съдебна зала

 

№ 4 в сградата на АСНС

 

 

 

 

В рамките на събитието ще бъдат проведени три модула:

 

Първият модул е насочен към гражданите и включва презентация на тема „Право и наказателен процес“;

 

  • Вторият модул е насочен към студенти по журналистика на тема - „Медиите – посредник между правото и обществото. Основни канали за достъп до информация и комуникация с АСНС“;

 

  • Третият модул е насочен към студенти по право на тема  „Създаване и компетентност на АСНС“.

 

Входът за граждани, представители на медиите и гости е свободен, при спазване реда за влизане в рамките на съдебната сграда.

 

 

 

Надяваме се, че програма ще бъде интересна и полезна за Вас!

 

 

 Очакваме ви!

 

Събитието е в изпълнение на „Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България“ за 2014 г.


 

 

„Ден на отворените врати в АСНС“

14 май 2013 г. (вторник) в сградата на АСНС

(ул. Черковна № 90, гр. София)

 

 

 

От 13.30 часа в зала № 4 АСНС ще бъде проведена презентация на следните теми:

 

Наказателен процес;

„Какви са основните практики по подготовка и провеждане на съдебно дело?“;

„Електронен достъп до информация за дейността на АСНС - www.asns-sofia.bg.

 

Надяваме се, че програма ще бъде интересна и полезна за Вас!

   

       Очакваме ви!

Събитието е в изпълнение на „Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България“ за периода ноември 2012 - декември 2013 г.