„Ден на отворените врати в АСНС“

17 май 2017 г.

 

За пета поредна година в изпълнение на "Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г.", се проведе събитието "Ден на отворените врати в Апелативен специализиран наказателен съд".

В зала № 4 съдиите от АСНС посрещнаха студентите от Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" от 1-ви и 3-ти курс на обучение по специалност "Право". 

Студентите присъстваха на заседания по две въззивни наказателни дела от общ характер. Наблюдаваха процес по отлагане на дело, приключване на съдебно следствие, даване ход на дело по същество и съдебни прения.

След приключване на заседанията съдия Румяна Илиева, съдия Драгомир Кояджиков, съдия Красимира Райчева и заместник на административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура прокурор Найденов отговориха на въпросите на студентите.

След кратка пауза съдия Красимира Райчева запозна студентите с компетентността и дейността на Апелативен специализиран наказателен съд и с участието на председателя на АСНС съдия Даниела Росенова, заместник-председателя на АСНС съдия Петя Колева и съдия Димчо Георгиев се проведе дискусия относно създаването на съда, неговата подсъдност и особеностите в наказателния процес при разглеждане на престъпления, извършени от организирани престъпни групи. 

Съдиите отговориха както на специфичните юридически въпроси, така и на житейските.