„Ден на отворените врати в АСНС“

14 май 2013 г.

 

В изпълнение на„Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България“ за периода ноември 2012 – декември 2013 г., се проведе събитието „Ден на отворените врати в Апелативен специализиран наказателен съд“.

 

Наред с председателя на комисия „Публична комуникация“ при ВСС – Магдалена Лазарова, съдии от Апелативен специализиран наказателен съд, участие взеха и студенти от Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в 3 – ти, 4 –ти и 5 – ти курс на обучение по специалност „Право“ и граждани.

 

По време на събитието беше прожектиран и видеоклип, с цел разбиране на функциите, които съдията, прокурора и адвоката имат в рамките на наказателния процес.

 

Наред с това, бе изнесена и обучителна лекция на следните теми: „Наказателен процес“ и „Компетентност на Апелативен специализиран наказателен съд“. Проведе се дискусия, на която присъстващите  студенти и граждани свободно задаваха своите въпроси към съдиите – лектори.

 

В рамките на обучителната презентация бе обяснено каква е взаимовръзката между правото и обществото и как двете си взаимодействат; каква е основната цел на правото; какво представлява правната норма, как можем да разберем доколко правото е ефективно, като регулатор на другите сфери от обществения живот. 

 

Във втората част на обучителната презентация, съдиите – лектори от Апелативен специализиран наказателен съд, говориха за създаването на съда, както и каква е подсъдността му. Присъстващите бяха запознати и със спецификите на юридическото понятие „ОПГ – организирана престъпна група“. Съдиите-лектори отговориха както на специфичните юридически въпроси, които студентите зададоха, така и на „Защо избрахте да се занимавате с наказателно право?“.

 

 

Повече за информация можете да видите тук  ПРЕЗЕНТАЦИЯ