„Ден на отворените врати в АСНС“

11 май 2016 г.

 

 

За четвърта поредна година в изпълнение на„Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020г.“, се проведе събитието „Ден на отворените врати в Апелативен специализиран наказателен съд“.

  

В зала № 4 съдиите от АСНС посрещнаха студенти от Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от 2-ри, 3-ти и 4ти курс на обучение по специалност „Право“.

 

Съдия Красимира Райчева изнесене обучителна лекция на тема „Компетентност и дейност на Апелативен специализиран наказателен съд“, а гост-лекторът Росен Босев /журналист от в. Капитал/ запозна бъдещите юристи с това как се прави съдебен репортаж. Проведе се дискусия, на която присъстващите студенти свободно задаваха своите въпроси към съдиите и гост-лектора.

 

В рамките на обучителната презентация съдия Райчева говори за създаването на съда, неговата подсъдност и резюмира дела, преминали през контрола на Върховния касационен съд. Присъстващите бяха запознати и със спецификите на юридическото понятие „ОПГ – организирана престъпна група“ и особеностите в наказателния процес при разглеждане на престъпления, извършени от организирани престъпни групи.

 

Журналистът Росен Босев разказа колко важна е ролята на журналистите да предават на обществото работата на правораздавателната власт и как изглежда съдебния процес в очите на съдебния репортер. Насочи вниманието им към това, че в някои случаи изкривеното огледало на отразяването на делата с обществен интерес, нарушава презумпцията за невинност.

 

Съдиите отговориха както на специфични юридически юридически въпроси, така и на „Трудно ли е да съчетаеш съдийската професия с личния си живот?“.