08.10.2019 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за заемане на длъжността "съдебен помощник"

 


 

 

18.09.2019 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Списък на допуснатите кандидати за длъжност "съдебен помощник"

 

Списък на недопуснатите кандидати за длъжност "съдебен помощник"

 


 

 

 

12.08.2019 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

обявява конкурс за следната длъжност:

 

Съдебен служител на длъжност „съдебен помощник"

 


 

 

08.05.2019 г.

  

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Списък на допуснатите кандидати за длъжност "съдебен секретар"

 

Списък на недопуснатите кандидати за длъжност "съдебен секретар"

 


 

 

 

02.04.2019 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

обявява конкурс за следната длъжност:

 

Съдебен служител на длъжност „съдебен секретар"

 


 

 

 

26.03.2018 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Списък с класираните кандидати, участвали в конкурс за заемане на длъжност "съдебен секретар"

 

 


 

 

 

05.04.2018 г.

  

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Списък на допуснатите кандидати за длъжност "съдебен секретар"

 

Списък на недопуснатите кандидати за длъжност "съдебен секретар"

 

 


 

 

26.03.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Списък с класираните кандидати, участвали в конкурс за заемане на длъжност "системен администратор"

 

 


  

 

07.03.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

 

Списък на допуснатите кандидати за длъжност "системен администратор"

 

Списък на недопуснатите кандидати за длъжност "системен администратор"

 

 


 

 

 

02.03.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

обявява конкурс за следната длъжност:

 

"Съдебен служител на длъжност „съдебен секретар“

 

 

декларация по чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда

 

 

декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата

 

 

 


 

 

14.02.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

 

Списък с класираните кандидати, участвали в конкурс за заемане на длъжност "касиер-домакин"

 

 


 

 

01.02.2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

обявява конкурс за следната длъжност:

 

Съдебен служител на длъжност „системен администратор“

 

 

декларация по чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда

 

 

декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата

 

 


 

 

 

23.01.2018 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

 

Списък на допуснатите кандидати за длъжност "касиер-домакин"

 

 

Списък на недопуснатите кандидати за длъжност "касиер-домакин"

 


  

 

19.12.2017 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

обявява конкурс за следните длъжности:

 

Съдебен служител на длъжност „системен администратор“

 

 

Съдебен служител на длъжност „касиер-домакин“

 

 

декларация по чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда

 

 

декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата

 

 

 


 

 

19.04.2016 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Висшият съдебен съвет с решение по протокол № 18/14.02016г. одобри регламент за провеждане на конкурс за ученическо есе на тема „Законът и справедливостта”.

Наградата на победителя ще бъде връчена на 06.06.2016г.,

когато ще се проведе „Ден на отворените врати” във ВСС.

 

http://www.vss.justice.bg/page/view/3726

 


 

 

 

31.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол от 31.03.2015г. за класиране на допуснатите кандидати за длъжност "системен администратор"

 

 

Протокол от 31.03.2015г. от проведено събеседване с допуснатите кандидати за длъжност "системен администратор"

 


 

 

27.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол от 23.03.2015 г. - правила за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати за заемане на длъжността "системен администратор" 

 


  

23.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

търси да назначи 

 

Съдебен служител на длъжност "чистач"

 


 

 

12.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР"

 


 

 13.02.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол за класиране на допуснатите кандидати за заемане на длъжността "Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество"

 

Протокол от проведено събеседване с допуснатите кандидати за заемане на длъжността "Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество"

 

 


  

05.02.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол от 05.02.2015 г. - правила за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати за заемане на длъжността "главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество" 

  


  

04.02.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Заповед за обяване за конкурс за заемане на длъжността "системен администратор"

 


  

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

търси да назначи:

Съдебен служител на длъжност „Работник, поддръжка сгради“

 


 

ЗАПОВЕД #9 ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 


  

29.01.2015 г. 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ В КОНКУРС  

ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО"

  


  

23.01.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 

ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО"

 


  

17.12.2014г.

 АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

обявява конкурс за следните длъжности:


Съдебен служител на длъжност „Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество“

 

Съдебен служител на длъжност „Работник, поддръжка сгради“