АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Административен ръководител - председател

Георги Ушев

 Заместник на административния ръководител - Заместник на председателя

  Веселина Вълева

  Съдии

Венелин Иванов
Галя Георгиева
Даниела Врачева
Даниела Росенова
Димчо Георгиев
Емилия Петкова
Красимира Костова
Красимира Райчева
Магдалена Лазарова
Петя Колева
Румяна Илиева

Стоян Тонев - Командирован

Николай Димитров - Командирован