ВЪТРЕШНИ

Президент на Република България - http://www.president.bg/
Народно събрание на Република България - http://www.parliament.bg/
Конституционен съд - http://www.constcourt.bg/
Министерски съвет - http://www.government.bg/
Министерство на правосъдието - http://www.justice.government.bg/new/

 

Върховен касационен съд - http://www.vks.bg/

Върховен административен съд - http://www.sac.government.bg/
Прокуратура на Република България - http://www.prb.bg/
Висш адвокатски съвет - http://www.vas.bg/

Висш съдебен съвет - http://www.vss.justice.bg/
Инспекторат към Висшия съдебен съвет - http://www.inspectoratvss.bg/
Национален институт на правосъдието - http://www.nij.bg/

 

Специализиран наказателен съд - http://spcc.bg/
Специализирана прокуратура - http://www.prb.bg/sp/bg/
Апелативна специализирана прокуратура - http://www.prb.bg/asp/bg/

МЕЖДУНАРОДНИ

Европейски съд по правата на човека - http://www.echr.coe.int/echr/
Съд на европейските общности - http://curia.europa.eu/
Международен наказателен съд - http://www.iccnow.org/
Европейски парламент - http://europa.eu/old-address.htm
Европейска комисия - http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm

Юридическа енциклопедия - http://www.juen.bg/

ВИДЕО МАТЕРИАЛИ

"Третата власт отвътре" - http://www.vss.justice.bg/page/gallery/1